Mechelen

Sector: Gezondheidszorg

Bouwheer: Emmaus

Architect: VK Architects

Grootte (m²): 105.000

Oplevering: 2018

De drie bestaande campussen van AZ Sint-Maarten zijn sinds eind 2018 verhuisd naar één volledige nieuwbouw langs de Liersesteenweg in Mechelen. Het ontwerp van alle technische installaties werd uitgevoerd door Ingenium uit Brugge. Botec nv heeft de volledige opvolging overgenomen vanaf de uitvoeringsfase.

Met een capaciteit van 654 ziekenhuisbedden en 96 plaatsen in het dagziekenhuis dient het nieuwe AZ Sint-Maarten zich aan als de voornaamste zorgcampus in de groot-Mechelse regio. Behalve op operationeel en architecturaal vlak koesterde de ziekenhuisdirectie grote ambities op het energetisch vlak. Er worden bijgevolg enkele gesofisticeerde technieken geïmplementeerd in het nieuwe complex, met een primaire focus op energierecuperatie en koude- en warmteopslag. Zo is er een omvangrijk BEO-veld met 240 boringen van 100 m diepte zodat de bijhorende warmtepompen een groot aandeel zullen hebben in de verwarming en de koeling van het complex. Twee WKK-installaties met een gasmotor zullen zowel elektriciteit als warmte leveren (dit laatste voor het sanitaire warme water en de basisbelasting van het cv-water), terwijl warmtewielen in de luchtgroepen de temperatuur van de afgevoerde lucht zullen overdragen op de inkomende ventilatiestroom (warmte in de winter en koelte in de zomer).

Het komt er niet enkel op aan om energie-efficiënte technieken te integreren, maar ook om ze zo in te regelen en op elkaar af te stemmen dat het comfort van de patiënten en het personeel te allen tijde gegarandeerd is. Het centrale gebouwbeheersysteem is opgebouwd met oog voor de toekomst, zodat eventuele aanpassingen, uitbreidingen of vernieuwingen eenvoudig te verwezenlijken zijn.

De realisatie van het nieuwe AZ Sint-Maarten is een zeer uitzonderlijk project, niet enkel door de omvang en de complexiteit van het geheel, maar vooral door de unieke manier van werken. Alle betrokken partijen hanteren immers de BIM-methodiek, wat impliceert dat de uitvoeringsplannen op het vlak van stabiliteit, architectuur, afwerking en technieken stuk voor stuk geïntegreerd zijn in één allesomvattend 3D-model. Zo kunnen ze te allen tijde het overzicht bewaren, ontwerp en uitvoering optimaal op elkaar afstemmen en de werken gestroomlijnd laten verlopen.  Dat BIM een enorme meerwaarde biedt in de ontwerp- en de exploitatiefase is duidelijk, maar ook bij de uitvoering plukten alle partijen er de vruchten van. Zo waren er heel wat buitenlandse (anderstalige) arbeiders actief op de werf, die dankzij de kwalitatieve uitvoeringsplannen die uit het BIM-model konden gededuceerd worden, bleven de miscommunicaties beperkt tot een absoluut minimum.

Omdat de bouwheer het ganse proces zeer professioneel leidde en duidelijk wist wat het eindresultaat moest zijn, werd niet alleen de planning, maar ook het vooropgesteld budget niet overschreden.

AZ Sint-Maarten kan in alle opzichten een voorbeeldproject genoemd worden waarbij alle partijen fier mogen zijn op het eindresultaat.