Op 28 mei 1993 startte Edwin Segers als zelfstandig raadgevend ingenieur in bijberoep. In hoofdberoep werkte hij als ingenieur en bedrijfsleider in het AZ Middelheim, Antwerpen (Wilrijk).

Op 22 december 1993 werd de eenmanszaak BOTEC opgericht, waarin Edwin Segers zijn functie als voltijds zelfstandig raadgevend ingenieur in hoofdberoep verderzet.

Deze eenmanszaak werd op 15 december 1994 omgevormd tot “Ingenieursbureau BOTEC gcv” (een gewone commanditaire vennootschap) en na de kapitaalsverhoging op 27 september 2002 werd BOTEC een nv.

Zijn echtgenote Ilse Cromheeke behartigt de kwaliteitscontrole van de bijzondere bestekken en ramingen. De facturatie, het personeelsbeleid, het algemeen en financieel management behoren tot haar taken.

In 2009 ging onze jaaromzet over 1 miljoen euro.

Wij zijn een familiebedrijf met enorme ambitie en gedrevenheid bij de bestuurders. Onze medewerkers voelen zich betrokken bij elk project en ontplooien zich gaandeweg. De projectingenieurs staan altijd klaar om hun bekwaamheden te delen en te verruimen. De expansie van onze activiteiten vereist meer dan ooit de bijdrage van gemotiveerde medewerkers die hun talenten willen ontplooien zonder beperkingen.

De klant moet krijgen wat we hem beloven.

Enkele basisregels die wij daarbij graag hanteren zijn:

  • Concurrentie: Om succesvol te zijn, moeten wij ons onderscheiden…
  • Kwaliteit: Aan onze kwaliteit leveren we allemaal een bijdrage…
  • Service: Eersteklas service geven vraagt meestal slechts een kleine extra inspanning…
  • Teamwork: Verre doelen bereik je beter samen…
  • Ondernemen: Voor grote ontdekkingen moet je je op nieuwe terreinen durven begeven…

Wij willen de groei die wij de laatste jaren kennen aanhouden. Daarbij staan kwaliteit, (energie-)efficiëntie en het implementeren van duurzame technieken op de eerste plaats. Verder willen wij ons blijven specialiseren in de verzorgingssector en in technisch-specifieke gebouwen. Ons doel hierbij is om onze marktsituatie hierin verder uit te bouwen.

We willen bijdragen tot het welzijn van alle partijen in een bouwproces;

  • door onze ontwerpen, in samenspraak met het gehele ontwerpteam toe te spitsen op de wensen van de opdrachtgever,
  • door de kwaliteit en de duurzaamheid van de technische installaties onwrikbaar te beschrijven voor de uitvoerders,
  • waarbij toekomstige bewoners, patiënten, gebruikers, leerlingen in een comfortabele en veilige omgeving kunnen verblijven
  • en de medewerkers zich kunnen focussen op hun zorg- of kerntaken.

Daarbij werkt ons BOTEC-team op een creatieve manier, met toewijding en visie, mee aan de ontwikkeling van het ganse project.

Ons Team

Bestuurders

 

Edwin Segers
Ilse Cromheeke
Stijn Segers

Administratie

 

HR en administratief ondersteunen.

Ontwerpers

 

Uitwerken van het ontwerp, ondersteunen van de toepassing van duurzame technieken, controleren van de technische fiches, de uitvoeringstekeningen en de uitvoeringswijze van de installateur tijdens de uitvoering van de werken.

Tekenaars

 

Tekenen, tellen en opmeten van de technische installaties.