Linkeroever (Antwerpen)

Sector: Gezondheidszorg

Bouwheer: Maatschappij voor Kristelijke Liefdadigheid

Architect: SVR Architects

Grootte (m²): –

Oplevering: 2017

Actieve koeling werd volledig vermeden voor alle bewonerszones dankzij de combinatie van verhoogde ventilatiedebieten met een grond-lucht-warmtewisselaar. De warmtewielen in de luchtgroepen bereiken een rendement van 80 %. Het gebruik van grondbuizen maakte het plaatsen van gaswarmtepompen overbodig en reduceerde het thermische vermogen van de condenserende gasgestookte ketels met 10%.

In totaal werden 60 buizen met een diameter van 315 mm en een lengte van 58 meter, waardoor ongeveer 65 000 m³/u lucht wordt aangezogen in drie lagen opgebouwd.

Reeds in 2014 werd in het ontwerpdossier volledig gekozen voor LED-verlichting met streefwaarde van een behoudsfactor van minimum

70 % bij 40 000 branduren.