Wijnegem

Sector: Huisvesting

Bouwheer: Axel Vervoordt re

Architect: Stéphane Beel / Bogdan & Van Broeck / Coussée & Goris

Grootte (m²): 13 000

Oplevering: 2013

De real estate afdeling van Axel Vervoordt ontwikkelde samen met zijn partners een woon, winkel en bedrijf site. Er werden ongeveer 100 luxe woongelegenheden gecreëerd.

Botec ontwikkelde op de site de structuur van de technische netten en werkte alle gemeenschappelijke installaties uit. Daarbij ook de sprinkler- en rook/warmte afvoer installaties in de ondergrondse parkings. De ventilatie in de woongebouwen werd voorzien met balansventilatie aangesloten op gemeenschappelijke luchtgroepen per toren.